Услуги

Услуги

Управляваме продажбите и покупките на нашите клиенти от първоначалната идея, до предаването на ключовете за имота. Клиентите ни могат да се възползват от съдействието ни за:

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

 • Пазарен анализ, съвместно проектиране, маркетинг , продажби и следпродажбено обслужване на жилищни инвестиционни проекти.
 • Управление и продажби на инвестиционни проекти: Green Park Sofia, Anatolia Brick House, Green Park Kambanite.

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ

 • Управление и отдаване под наем на жилищни имоти и административни сгради.
 • Управление на етажна собственост, съвместно с ANGRY BUILDING.

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 • Анализ на пазара на недвижими имоти, консултиране за сделки с инвестиционна насоченост, съдействие за изготвяне на реална пазарна оценка и определяне на цена.
 • Проверка на документите и собствеността.
 • Съдействие при набавяне на всички необходими документи за сключване на сделка.
 • Съдействие за извършване на геодезично заснемане.
 • Изготвяне на маркетинг стратегия и реализация на професионална реклама на имота достигаща до максимален брой потенциални купувачи.
 • Организиране и провеждане на огледи.
 • Водене на преговори, постигане на максимално добри условия за клиента и изготвяне на документите за сделка – договор за депозит, договор за покупко-продажба на недвижим имот.
 • Организиране и участие в сделката при нотариус.
 • Предаване на владението.
 • Прехвърляне на имота в данъчната служба и смяна на партиди.

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 • Определяне на наемна цена на имота.
 • Консултация за подобряване на пазарното представяне на имота.
 • Професионална реклама и намиране на подходящ наемател.
 • Подготвяне на договор за наем и въвод във владение.
 • Съдействие при възникнали казуси при управление на наемането на имота.

КОНСУЛТИРАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА

 • Ипотечни кредити
 • Потребителски кредити
 • Фирмени кредити

Ние заставаме до вас от взимането на решение за евентуална покупка или продажба, през всеки етап на реализиране на сделката, до въвеждането във владение. Свържете се с нас, за да намерим най-доброто решение на тел.: +359 2 822 77 77 или на имейл: info@ihome.re

iHOME REAL ESTATE работи по изискванията на БДС EN15733 в съответствие с нормите, заложени в Етичния Професионален Кодекс. Отговаряме за качеството на предоставяните услуги и консултации, свързани с покупка, продажба, наем-управление на имоти и кредитиране!

АГЕНЦИЯ НА ГОДИНАТА ЗА 2021 на годишните награди на imoti.net, пълноправен член на НСНИ и CEPI.