Какви са сроковете и колко време ще отнеме финализирането на сделка за покупко-продажба на имот?

Какви са сроковете и колко време ще отнеме финализирането на сделка за покупко-продажба на имот?

Отговаря Даниела Добрева: тел.: 0898214671, имейл: d.dobreva@ihome.re

Колко време ще ни отнеме да финализираме сделката – от две седмици, ако сме експедитивни с изваждането на документите и купувачът е с лични средства. Но може да продължи месец и половина и повече, ако се появат следните особени казуси:

  • ако купувачът е с банка – време за оценка на банката, време за одобрение на кредита – поне 45 дни;
  • ако има стара ипотека, която трябва да бъде заличена, много вероятно с първи транш от новата ипотека – два месеца и половина;
  • ако се изисква геодезическо заснемане, което продавачът не е предвидил да извърши преди да се достигне до сделка – 3 месеца в най-добрия случай;
  • при сделка за продажба на парцел – ако се налага промяна на ПУП – минимум 1 година;
  • отлагане получаването на разрешение за ползване на нова сграда – най-дългият срок, който ми се е случвал до сега – 2 години.

Препоръчвам на колегите, които виждат, че продавачът не е особено организиран и пробивен в административната сфера, да го помолят за пълномощно за изваждане на документи и тогава ще могат да управляват процеса на финализиране на сделката по-успешно и надеждно. Все пак това е една от формите на добавена стойност, която изработваме за нашите клиенти. Другата форма на добавена стойност е приемо-предаване на имота, оказване на помощ за предеклариране на имота – кадастър, данъчна служба /нотариусите изпращат мейл с информация, но ако общината не обработи тази информация, имотът остава недеклариран/, при доставчиците на комунални услуги. Тогава финализирането продължава поне още две седмици.

Какво се случва преди да стигнете до сделка? От гледна точка на купувачите – някои са готови, решителни и „узрели“ /както ги наричаме на жаргон/, избират още на третия оглед. Има т.нар. „горещи купувачи“ – в определен срок трябва да направят избор, те също избират за 10-тина огледа, наясно са с пазарната логика и са достатъчно смели, за да действат. Но има и такива, които постоянно променят критериите си и изискванията, нямат едно или две водещи условия, вървят след пазара и все някой имот им се изплъзва. Минават година-две и още не са решили. Тук е мястото на опитния брокер, да окаже въздействие във важния момент, за да се случи сделката.

От гледна точка на продавача - старо неписано правило е, че ако един апартамент не се продаде за 5-6 месеца, то продажбата става все по-трудна и проблематична, макар при правилно определяне, промяна и калибриране на цената, при правилна работа с продавача, в зависимост от растящ или свиващ се пазар, до 1 година е нормално да се случи сделка. Разбира се, ако става въпрос за парцел, къща, офис, магазин, кабинет – тогава казусът е много конкретен и индивидуален.

Доверете се на професионалистите, за да ви преведат успешно през етапите на покупко-продажбата при най-добрите за вас условия. Свържете се с брокерите на iHOME REAL ESTATE на тел: 02/822 77 77 или ни пишете на имейл: info@ihome.re.

Юни 7, 2024

Най-често допусканите грешки при покупка на имот

Избягването на тези грешки ще ви спестят време и пари и ще ви помогне да направите успешна сделка за покупка на жилище.
Май 9, 2024
Май 8, 2024

Как да инвестираме в недвижими имоти през 2024-та година

Основни стъпки и отправни точки за успешна инвестиция в недвижими имоти.
Април 18, 2024
ипотека; ипотечен кредит; покупка с кредит

Ипотечният кредит - стъпка към мечтания дом

Добро решение ли е ипотечният кредит за придобиване на имот?
Април 10, 2024

Топ 3 локации за имоти и живеене извън София

Кои са най-желаните райони за покупка извън столицата
Април 4, 2024

Какви са стъпките за покупко-продажба

Особености в етапите на сделката от позицията на продавач, купувач и инвеститор
Галерия