Ипотечният кредит - стъпка към мечтания дом

Ипотечният кредит - стъпка към мечтания дом

Покупката на собствен дом е важна стъпка в живота на всеки човек. Мотивите за покупка могат да бъдат различни – за лично ползване или за инвестиция с цел отдаване под наем. Независимо от причината, финансовият аспект е ключов. Именно ипотечните кредити се явяват често използван инструмент за придобиване на недвижимо имущество.

Трябва да имате предвид, че при подаване на заявление за кредитна помощ от банката, вие трябва да се включите в цената на имота с определен процент самоучастие - от 10 до 20% от сумата. Това е процентът самоучастие, който ви е нужен, за да можете да получите съфинансирането от банката.

В момента лихвите в България по ипотечните кредити са исторически едни от най-ниските, като в зависимост от банката, която изберете, можете да получите от 2 до 3% начисление върху кредита за целия период на договора.

Стандартно, при покупка на жилище, кредитът се взима за максималния брой години - 30 години и се разсрочва между 360 месечни вноски за целия период. Вие можете да погасите вашия кредит и преди края на срока, като ще трябва да платите определена такса за предварителното погасяване. Препоръчваме ви винаги да избирате максималния период, който ще ви донесе спокойствие и сигурност, когато планирате месечните вноски. Като професионалисти в сферата на недвижимите имоти, ние от iHome Real Estate, осъзнаваме важността за информираност по темата за отпускане на ипотечен кредит. Можете да се обърнете към нас за съдействие и отговори на всички въпроси, които имате около целия процес по купуване и продажба на имот.

Какво е важно да знаем преди да се заемем с такъв финансов ангажимент? Представяме ви най-важната информация относно този вид финансиране.

  1. Предимства на ипотечния кредит

Ипотечният кредит е заем, предоставен от банка, като имотът, който закупувате, служи за обезпечение на кредита. Обикновено този тип кредити се предлагат за дългосрочен период, с вноски, които се плащат на месечна база през дълъг период от време. След като се определи сумата, която трябва да се заплати, ви се начислява определена такса, която трябва да плащате всеки месец. От банката ще ви помолят да си направите разплащателна сметка, от която да внасяте пари спрямо погасителните си вносни. Това е изискване на всяка една банка.

Ипотечният кредит се разграничава и дава възможност на избор между целеви и нецелеви. При целевите ипотечни кредити, финансирането е предназначено за конкретни цели като покупка, ремонт или строеж на имот. В случая с нецелевите кредити, банката не задава въпроси за целта на използване на средствата.

Гъвкавостта е едно от най-големите предимства на ипотечния кредит, тъй като клиентът може да адаптира параметрите на кредита спрямо своите нужди. Възможно е да се избира между плаващи и фиксирани лихви, като вторите предоставят по-голяма сигурност за клиента. Важно е да се отбележи, че изборът на лихва може да влияе на месечните вноски и общата сума за връщане на заема. Тенденцията е да се избира фиксирана лихва за целия период на финансиране.

Освен отпускане на кредит за покупката на имот, можете да добавите сума, която да бъде допълнителна за покупката на гараж или за ремонт на жилището. Имайте предвид, когато кандидатствате за отпускане на кредит, че вноската по вашия апартамент няма да бъде единственият ви разход.

Предстоят ви разходи, които са свързани с административни такси около вашия имот, нотариална такса, ремонт, почистване на жилището, оценка на имота, такса за вписване в регистъра, месечна такса за обслужване на сметката по кредита, такса за обезпечаване на кредита, както и застраховка на имота, която не е включена в кредитната сума.

  1. Недостатъци на ипотечния кредит

Ипотечният кредит не е без рискове. За да се избегнат потенциални проблеми, клиентът трябва да прецени добре своите възможности за изплащане на месечните вноски. Забавянето на плащанията може да доведе до сериозни последици като загуба на имота. Освен това, клиентът трябва да сравни различните оферти на банките и да избере най-подходящата за неговите нужди и възможности.

Препоръчително е сумата, която отделяте на месечна база за погасяване на месечните ви вносни да бъде 20% от общите ви доходи. Изискванията на повечето банки са, че за отпускане на кредита общата сума, която можете да изплащате на месец се равнява на 40% от общите ви месечни доходи. Това ще ви осигури сигурност, когато трябва да спестявате пари и да изплащате дома си. Бъдете внимателни, когато сравнявате различните оферти от банките, за да проучите детайлно всяка една.

Препоръчваме ви, ако сами водите процеса по кандидатстване за кредит, да искате оферти от поне 3 банки, за да имате цялостен поглед върху сумите и лихвите. Разбира се, недостатък на ипотечния кредит е, че вие се обвързвате дългосрочно с банкова институция и сте задължени всеки месец да изплащате към трета страна процент парични средства.

  1. Условия за вземане на кредит

За да кандидатствате за ипотечен кредит, трябва да отговаряте на определени критерии. Това включва пълнолетие, стабилен доход и безупречна кредитна история. Някои банки могат да имат и допълнителни изисквания, като например възрастови ограничения.

Когато предприемате стъпката за изтегляне на ипотечния кредит, трябва да имате предвид, че стойността, която плащате на месец под формата на кредит, както вече ви препоръчахме, е добре да не надвишава 20% от всички ваши приходи.

Кандидатстването за ипотечен кредит включва детайлно проучване на вашите доходи. Трябва предварително да си припомните дали има места, на които дължите пари. Това могат да бъдат глоби за неправилно паркиране или нередности в градския транспорт.

  1. Как да се предпазим

Покупката на имот с ипотечен кредит е сериозна сделка, която изисква внимателно планиране и разбиране на всички етапи. Важно е да сте запознати с условията на кредита, таксите и лихвите, както и с всички документи преди да подпишете. За да се избегнат нежелани ситуации, е важно да се извърши детайлно проучване преди вземането на решение.

Препоръчваме ви да си отделите 1 ден, специално посветен на разглеждането на условията от банката, вписани в кредитните условия. Освен вашия поглед, помолете вашия брокер за съдействие.

Ипотечният кредит може да бъде решаващ инструмент за реализиране на мечтата за собствен дом. С правилно планиране и проучване на пазара, вашият брокер може да намери най-подходящата оферта. Екипът на iHOME Real Estate е на разположение с цялата си експертиза да ви съдейства, за да получите най-добрите условия както за имот, така и за кредитиране.

Свържете се с нашия екип на телефон +35928227777 или на имейл info@ihome.re.

 

Галерия

Спонсор